Voorbeelden van therapie

De kracht van samenwerking? Van elkaar aanvullen en het zorgen voor het beste resultaat voor het kind. Daar gaan wij voor! Hier beneden 3 voorbeelden van succesvolle therapie binnen ons team.

Mirthe, 8 jaar zit in groep 5 en heeft concentratieproblemen. Ze bezoekt de ergotherapeut en kindertherapeut.

Mirthe heeft groep 4 gedoubleerd. en is aangemeld op advies van leerkracht bij ergotherapeut i.v.m. concentratieproblemen en moeite met planmatig werken. 
 Tijdens de intake komt naar voren dat ze vooral moeite heeft met het starten aan opdrachten maar ook moeite heeft met de verschillende stappen binnen een opdracht en hierdoor veel (onnodige) fouten maakt.
 Bij de schoolobservatie valt verder op dat ze ontzettend onrustig is en constant bewegingsprikkels opzoekt. Ze lijkt vaak de instructie niet op te pikken en hoort alles wat om haar heen gebeurd. De leerkracht geeft aan dat ze een duidelijk concentratieprobleem heeft. 
 Voor de ergotherapie een indicatie om te gaan werken aan het planmatig werken middels een bepaalde methode, maar ook een indicatie om in te gaan op het sensorisch profiel. Hoe komt het dat ze zo onrustig is? Waarom zoekt ze bewegingsprikkels op? Worden de concentratieproblemen minder als er aanpassingen aan de schoolomgeving aangebracht worden? 
 Verder wordt ook de kindertherapeut  ingeschakeld voor de achtergrond van de  “concentratieproblemen”. Door rollenspel wordt geobserveerd hoe het staat met de motivatie. Mogelijk is er sprake van faalangst. Ook een onbalans in de familiesituatie (denk aan verdriet, buitensluiting en andere emoties) kan ervoor zorgen dat een kind op een onbewuste  negatieve manier aandacht vraagt. Misschien blijft het kind trouw aan de familie-cultuur: “wij zijn geen schoolmensen”?
Kortom, een brede kijk op zowel de kindfactoren als ook op de omgevingsfactoren. 

Anouk is 13 jaar en heeft overgewicht. De diëtiste en fysiotherapeute helpen haar.


Anouk is verwezen door de kinderarts. Zij heeft overgewicht. Moeder is samen met dochter al eerder bij een diëtist geweest maar toen hebben ze weinig met de adviezen gedaan. Nu is het meisje ouder en wil ze zelf afvallen omdat ze geen kleding in damesmaat wil kopen. Ze krijgt adviezen om haar voeding aan te passen naar minder calorieën. Ook krijgt ze het advies om het lekkers dat ze wil eten en ook mag eten te plannen, zodat ze meer controle heeft over het eten. 
Meer bewegen vindt ze lastig, om haar te motiveren en uit te zoeken wat ze leuk vindt, verwijst de diëtist door naar de fysiotherapeut. De fysiotherapeut bekijkt vervolgens samen met haar waar haar interesses in bewegen liggen en probeert er voor zorg te dragen dat ze plezier gaat krijgen aan bewegen en er juist meer energie uit haalt.
Samen met de diëtist en de fysiotherapeut wordt er zo optimaal mogelijk gewerkt aan het probleem van overgewicht door aandacht te richten op voeding en beweging. 

Koen, 6 jaar lispelt en heeft moeite met leren schrijven. Koen is aangemeld door een huisarts vanwege lispelen en open mondgedrag. Bij binnenkomst ziet de logopedist een jongen met een hypotoon beeld. De mondspieren lijken zwak, er is speekselverlies te zien, er is sprake van mondademen, afwijkende tongligging in rust, afwijkende tongplaatsing in de spraak en afwijkende tongpositie in slik.
 Ouders maken zich zorgen dat hij in de toekomst gepest wordt door zijn open mond gedrag (eet met mond open en tong komt naar buiten tijdens het eten).                                    Wanneer hij zijn naam op een blaadje schrijft is er geen juiste pengreep te zien en laat hij heel veel moeilijkheden zien bij de letters van zijn eigen naam. Ouders geven aan dat het schrijven op school ook zwak is en leerkrachten dit al regelmatig aangegeven hebben.

Binnen de logopedische behandeling zal gekozen worden voor de methode van de Oro Myo Functionele Therapie; het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond. Door de concrete oefeningen is er vaak al snel een verbetering wat betreft de afwijkende mondgewoonten waar te nemen. Als gevolg van de verbeterde mondgewoonten verandert in veel gevallen ook de gebitsstand in positieve zin.  
Bij de ergotherapie wordt gestart met testen en observaties om het maximaal vaardigheidsniveau te bepalen. Vervolgens ligt de focus bij  Koen jongen op de fijnmotorische ontwikkeling in combinatie met de schrijfmotoriek en de richting en vorm van letters. Dit wordt spelenderwijs en met veel verschillende materialen geoefend.