Kinderfysiotherapie


Master kinderfysiotherapeute Eefje Huijsmans van Medi Sport stelt zich voor. 

'' Kinderfysiotherapeute ben ik geworden door na mijn 4 jarige hbo-opleiding de specialisatieMaster te hebben gevolgd. Mijn uitgangspunt? 'Herkennen ouders problemen in de groei en ontwikkeling van hun kind'? Dit varieert van een voorkeurshouding bij een baby, tot een achterstand in de motorische ontwikkeling van de peuter/ kleuter. Van problemen met gymen op school tot een verkeerde houding bij jongeren. Maar ook klachten die voortkomen uit bijvoorbeeld neurologische of aangeboren aandoeningen ten gevolge van een ziekte of kindgerelateerde aandoening. 

Problemen tijdens het uitvoeren van een sport kunnen bij kinderen een andere achtergrond hebben. Ik ben gespecialiseerd in het behandelen van scoliose (vergroeiing van de rug). Kinderen in de groei hebben soms een duwtje in de rug nodig, dan kunnen adviezen en tips ouders en hun kind de goede kant op sturen''. 


www.medi-sport.nl/kinderfysiotherapie 

06-22119237 


Diëtetiek 

''Sinds 1992 ben ik, Sjerty Peeters, diëtist. Nadat ik heb gewerkt in een (psychiatrisch en academisch) ziekenhuis, ben ik al enkele jaren zelfstandig gevestigd diëtist. Met het aandachtsgebied; eet- en gewichtsproblemen.

Ik behandel zowel kinderen als volwassenen, zeg maar van 'dik tot dun'. Wat ze gemeen hebben, is moeite met eten en gewicht. Als diëtist probeer ik cliënten te motiveren hun eetgedrag te gaan veranderen. Daar ligt voor mij de uitdaging; stimuleren  om het anders te gaan doen en te ervaren dat het nieuwe gedrag winst oplevert. Daarnaast kan ik als diëtist adviseren bij andere voedingsgerelateerde klachten. 

De praktijk leert dat samenwerken met andere disciplines in de gezondheidszorg vaak tot een beter resultaat leidt. Daarom ben ik lid van Kinder- en jeugdteam De Cirkel, Sittard-Geleen-Born.


Op www.sjertypeeters.nl kunt u meer informatie vinden. Ik ben telefonische bereikbaar via 06-23084552 ''.

 

Ergotherapie

''Samen met Emmie Voncken vorm ik (Linda Greven) Ergotherapiepraktijk Emmie Voncken 'in Beek en Sittard. De kinderergotherapeut stimuleert spelenderwijs de ontwikkeling van het kind. We gaan uit van de hulpvraag van ouders, leerkracht en het kind. Ons doel is dat het kind zo zelfstandig mogelijk kan functioneren in zijn omgeving. We richten ons op vaardigheden en activiteiten. Soms passen we de omgeving aan, adviseren we hulpmiddelen of leren we het kind 'trucjes' om zo activiteiten en vaardigheden (weer) zelfstandig te kunnen. Op school kun je hierbij denken aan; een juiste zithouding, ontwikkelen van de fijne motoriek en voorkeurshand, het geven schrijftraining en het leren van planmatig en zelfstandig werken. In de thuissituatie zijn het dagelijkse activiteiten, zoals het smeren van een boterham en aankleden. Vaak behandelen we kinderen met problemen bij het schrijven en zelfstandig werken en kinderen met de diagnoses uit het autisme spectrum en ADHD. 
 Zie onze website: www.ergobeek.nl of www.ergo-sittard.nl  of bel 046-2021314''.

 

Psychosociale therapie

''Mijn naam is Monique Ubaghs en mijn praktijk is genaamd 'Ubaghs kindertherapie, praktijk voor integratieve kinder en jeugdtherapie'. Ik ben er voor jeugdigen vanaf 7 jaar, die begeleidng kunnen gebruiken op sociaal emotioneel vlak. Mijn doel is kinderen en jongeren zo te begeleiden dat ze zichzelf kunnen helpen bij een klacht op probleem, zoals moeilijk vrienden maken, woede-aanvallen, (faal)angst, weinig zelfvertrouwen, pesten en gepest worden, piekeren, eet- en slaapproblemen, medische niet verklaarbare klachten en echtscheidingsproblematiek. Het kind leert dankzij deze kortdurende speelse en oplossingsgerichte vorm van psychotherapie op een ontspannen en snelle manier controle te krijgen over zaken. Ouders worden bij voorkeur betrokken bij de therapie, omdat kinderen en jongeren op hun leeftijd nog sterk afhankelijk zijn. Immers samen vormen zijn een gezinssyteem. 
 Voor meer informatie bezoek de website: www.ubaghskindertherapie.nl of bel 06-47385927 ''.

Logopedie / preverbale logopedie bij (jonge) kinderen

''Wanneer de communicatie of het eten bij uw kind vertraagd of niet vanzelfsprekend verloopt, kan ik, Freya Moolhuijsen, u en uw kind ondersteunen bij het omgaan met of verhelpen van deze stoornis. Sinds 2001 ben ik werkzaam als logopedist. Met passie en professionaliteit probeer ik samen met u uw hulpvraag te beantwoorden. De hulpvraag die kan liggen op het gebied van de uitspraak, niet van het duimzuigen afkomen, stotteren, nauwelijks spreken, woordvindingsproblemen, leesproblemen, heesheid, verkeerd ademen, concentratieproblemen, slecht horen of moeite hebben met het hakken en plakken van woorden en rijmen. Bovendien ben ik naast de algemene logopedische problemen gespecialiseerd in: De Preverbale logopedie (het begeleiden van eet- en drinkproblemen bij baby’s en jonge kinderen), de Oro Myo Functionele Therapie (het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond), de Hanen oudercursus en / of Autisme (het coachen van ouders om het contact en de communicatie met het kind te verbeteren) en de Sensorische Informatieverwerking (wanneer er sprake is van een over- of ondergevoeligheid in het mondgebied). Zwijgen is zilver en spreken is goud…''

 

https://lpss.name 

freya.moolhuijsen@lpss.nl